DienstenVeilig leefklimaat


Gezinshuis de Knoest biedt een vaste en duidelijke structuur. Gezinshuisouders en stagiaires zorgen voor een veilig leefklimaat waarin de cliënten zich kunnen ontwikkelen. De jongeren binnen gezinshuis de Knoest hebben comorbide (meervoudige) problematiek. Door toepassen van relationele autonomie wordt gewerkt aan doelen die samen met de cliënten zijn opgesteld, zodat de jongeren uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Jaarlijks onderzoeken wij ook hoe onze jongeren het leefklimaat ervaren.Ondersteuning netwerk


Gezinshuis de Knoest betrekt het netwerk van de cliënten bij de opvoeding en behandeling. Om loyaliteitsconflicten te beperken is samenwerking van essentieel belang voor de jongeren. Contact wordt gestimuleerd zolang dit veilig en in het belang van de cliënten is. Door gezamenlijk gezag en opvoeding op afstand krijgen ouders en familie een belangrijke plaats binnen het gezinshuis. Gezinshuisouders begeleiden bezoeken binnen en/of buiten het gezinshuis en ondersteunen ouders bij het contact met hun kinderen. Het team van gezinshuis de Knoest zorgt voor ideale omstandigheden waarin cliënten en hun netwerk zichzelf kunnen empoweren.Continue zorg


Gezinshuis de Knoest biedt intensieve en continue zorg aan cliënten. De jongeren krijgen begeleiding en behandeling van de gezinshuisouders, die er altijd op elk moment van de dag zijn. De persoonlijke zorg heeft een positieve invloed en schept ruimte voor ontwikkeling, emotie regulatie en traumaverwerking. Gezinshuis de Knoest biedt jongeren de gelegenheid om een relatief 'normaal' leven op te bouwen.


SBB Erkend leerbedrijf


Gezinshuis de Knoest is een erkend leerbedrijf voor mbo studenten. Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming of BVP. Gezinshuis de Knoest biedt drie stageplaatsen per schooljaar voor opleidingen in zorg en welzijn.

Bron Afbeelding: s-bb.nl