Kwaliteit

Jaarlijks wordt er een interne en externe audit uitgevoerd bij ons gezinshuis door het Keurmerk gezinshuizen.

"Gezinshuizen zijn bij uitstek de plek waar uithuisgeplaatste kinderen de helende kracht van het gewone leven ervaren. Gezinshuisouders stellen hun huis, hart en dagelijks leven open. Bij dit werk is een goede organisatie van het gezinshuis van belang én dat er kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg wordt geboden aan de jeugdige. Het Keurmerk Gezinshuizen is er voor dit aspect: het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwaliteit van een gezinshuis."


Bron afbeelding: IGJ.nl

In de zomer van 2019 is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op bezoek geweest. De inspectie heeft een onderzoek uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.


Het toetsingskader bestaat uit vijf thema's:

  • Uitvoering hulpverlening

  • Veiligheid

  • Leefklimaat

  • Cliëntenpositie

  • Organisatie


Voor Jeugdhulp met verblijf is een set met 29 verwachtingen geselecteerd.

De conclusie van het eindrapport luidt als volgt:

"Gezinshuis de Knoest voldeed op het moment van het toezicht aan alle 29 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. De Inspectie acht gezinshuis de Knoest in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft de ontwikkelingen vanuit haar reguliere toezichtrol"          

Bron: Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, 2019

Klik op de onderstaande link voor het Toetsingskader Jeugdhulp met verblijf