Samenwerkingspartners


IHUB Pleegzorg en Gezinshuizen

Bron afbeelding: horizon.eu


IHUB Pleegzorg en gezinshuizen draagt de eindverantwoording voor de zorg van de cliënten die wonen in gezinshuis de Knoest. Gezinshuisouders werken binnen interdisciplinair verband samen met een gedragsdeskundigen en gezinshuiscoach van IHUB Pleegzorg en gezinshuizen. Gezinshuis de Knoest rapporteert wekelijks over de ontwikkelingen van de jongeren binnen de beveiligde elektronische omgeving (Medicore). Elk half jaar volgt een evaluatie van elke cliënt over de vorderingen van hun persoonlijke ontwikkeling, de opgestelde doelen, school, contact met netwerk en het behandelplan. Doelen worden na de bespreking bijgesteld of opnieuw gesteld voor de volgende halfjaarlijkse periode. Evaluaties zijn met de gezinshuisouders, gedragswetenschapper, gezinsbegeleider van IHUB Pleegzorg en gezinshuizen en Onderwijs, de voogd van de Jeugdbescherming en/of ouders van de cliënten.


Gezinshuis.com

Bron afbeelding: glind.nl


Aan het werken in gezinshuizen liggen, naast ontwikkelings-psychologie, meerdere theorieën ten grondslag:

 • Orthopedagogische opvoedingstheorieën;
 • Systeemtheorie van Nagy;
 • Hechtingstheorie van Bowlby; 
 • Leer-gedragstherapeutische theorie.


Voorbeelden van methoden die worden gehanteerd zijn:

 • Systeemgericht werken;
 • Werken volgens leertheoretische uitgangspunten;
 • Ervaringsgericht werken;
 • Werken met elementen uit de groepsdynamica (Remmerswaal)
 • Contextueel werken (Nagy);
 • Werken met gedragsprogramma's;
 • Geweldloos verzet.

Gezinshuis.com heeft de methoden omgezet naar een hier-en-nu gebonden context, waarbinnen gezinshuisouders zelf de regie houden.


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Bron afbeelding: s-bb.nl


Een belangrijk deel van de mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Als praktijkopleider zijn de gezinshuisouders het eerste aanspreekpunt voor de student. De Knoest zorgt voor een leeromgeving waarin de student zo veel mogelijk praktijksituaties meemaakt die ze ook zullen tegenkomen in het beroep waarvoor hij of zij wordt opgeleid. Naast het contact met de student onderhoudt De Knoest ook contact met de bpv-coördinator (begeleider van de student op school). Als praktijkopleider hebben de gezinshuisouders een coachende en opleidende rol, brengen vakkennis over en stimuleren de student om zich verantwoordelijk te voelen voor het leerproces en het functioneren als medewerker. Het team van De Knoest motiveert de student en stemt begeleiding met hen af.